CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG

Bác Sĩ Da Liễu

Phỏng vấn trực tiếp
Thỏa thuận

Nhân Viên Content Marketing

Phỏng vấn trực tiếp
9,000,000 - 13,000,000

Nhân Viên SEO

Nhân viên chính thức
10,000,000 -13,000,000

Kế toán trưởng

Phỏng vấn trực tiếp
Thỏa thuận

Nhân viên kế toán

Nhân viên chính thức
Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh

Phỏng vấn trực tiếp
Thỏa thuận

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Phỏng vấn trực tiếp
Thỏa thuận

TÌM KIẾM CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP